Podívejte se, co přináší naše aktuality

Aktuality
Zavřít
simulia-white.png

Simulace proudění

Simulace ustáleného i transientního proudění

Nástroje pro simulace proudění

Kde využijete simulace proudění

Automobilový průmysl

Společnost SIMULIA poskytuje odvětví dopravy a mobility řešení, v nichž multidisciplinární simulace umožňuje objevování, inovace a optimalizaci. Dostaňte se na trh rychle - s předvídatelnými náklady, sníženým rizikem a zajímavým produktem, který zákazníci chtějí. Simulace je nezbytná jak pro zavedené, tak pro narušitele trhu.

Letecký průmysl

Využití simulace v rané fázi návrhu může pomoci zkrátit dobu vývoje, snížit náklady na fyzické testování a snížit riziko nesplnění certifikačních požadavků. Řešení SIMULIA umožňují leteckému a obrannému průmyslu čelit složitým výzvám tím, že poskytují přesná řešení pro simulaci ve více měřítcích a s více fyzikálními vlastnostmi.

Strojírenský průmysl

Výrobci průmyslových zařízení vyrábějí jedny z nejsložitějších výrobků na světě za vysoce konkurenčních tržních podmínek. SIMULIA poskytuje realistická simulační řešení, která řeší řadu technických problémů výrobců průmyslových zařízení. Nabízíme snadno použitelné analytické nástroje, které inženýrům umožňují optimalizovat návrhy a přijímat správné kompromisy.

Energetika

Řešení SIMULIA pomáhají v odvětví infrastruktury, energetiky a materiálů předpovídat komplexní reálné chování velkých konstrukcí a zařízení, provádět lineární a nelineární statickou/dynamickou analýzu, zahrnovat účinky tepelného zatížení a koroze/degradace, simulovat vibrace, lomy a poruchy, jakož i studovat interakce kapalin, plynů a konstrukcí.

Hi-Tech

Jediným způsobem, jak být konkurenceschopný v průmyslu špičkových technologií, je virtuální prototypování založené na datech, modelech a přesné simulaci ve více měřítkách ve všech fyzikálních oblastech - mechanické, elektromagnetické, fluidní a tepelné - ve všech fázích procesu návrhu výrobku, od počátečního hodnocení konceptu až po virtuální testování shody.

Stavebnictví

SIMULIA nabízí simulační řešení pro předpověď pevnosti a deformací konstrukcí v lineárním i nelineárním režimu. Naše technologie předběžného a následného zpracování a sofistikované řešiče poskytují komplexní a spolehlivé řešení pro potřeby simulace a analýzy konstrukcí.

Zdravotnictví

Nástroje SIMULIA přesně modelují širokou škálu materiálů, postupů a typů zátěže potřebných k simulaci lidského těla, lékařského a chirurgického vybavení a způsobu používání tohoto vybavení. V těle lze simulovat strukturální, tepelné, elektromagnetické a kapalinové interakce.

Spotřební balené zboží

Virtuální testování umožňuje konstruktérům simulovat, jak se bude nový návrh výrobku chovat v každé fázi jeho životního cyklu. Realistické simulační aplikace společnosti SIMULIA pro výrobce spotřebního zboží pokrývají celý rozsah životního cyklu výrobku.

Služby IDIADA CZ

Školení
Školení

Školení

Nabízíme školení schválená a certifikovaná přímo Dassault Systèmes

Technická podpora
Technická podpora

Technická podpora

Naši specialisté Vám pomohou a poradí, pokud si nebudete vědět rady.

SURFACING
SURFACING

SURFACING

Surfacing oddělení se zabývá návrhy povrchu vozu, plošným modelováním a virtuální realitou. Pro svoji činnost používá software ICEM Surf a RTT Deltagen.

CAD ODDĚLENÍ
CAD ODDĚLENÍ

CAD ODDĚLENÍ

CAD konstruktéři disponují bohatými zkušenostmi s vývojem plechových a plastových dílů, mechanismů a montovaných dílů a znalostí moderních technologií výroby dílů. Veškerá data a technická dokumentace jsou zpracovány v nejvyšší kvalitě, zohledňující veškeré standardy zákazníka.

CAE ODDĚLENÍ
CAE ODDĚLENÍ

CAE ODDĚLENÍ

CAE oddělení se zabývá statickými a dynamickými analýzami, NVH a crashovými úlohami, výše zmíněné úlohy zahrnují všechny oblasti vozu.

TESTING
TESTING

TESTING

Součástí vývojového centra je zkušební laboratoř č.1745 akreditovaná dle ISO/IEC 17025:2018. Laboratoř komponentních zkoušek je vybavena nejmodernějšími klimatickými a solárními komorami, vybavením pro mechanické a únavové zkoušky komponent a technologií pro bezkontaktní analýzu deformací (fotogrammetrie a 3 laserové skenování).