Podívejte se, co přináší naše aktuality

Aktuality
Zavřít

Školení produktů SIMULIA

Firma Idiada CZ není jen distributorem a samostatným uživatelem. Nabízíme jak úvodní, tak pokročilá témata školení formou, která je schválená a certifikovaná přímo Dassault Systèmes.

O školení

V našem školicím centru v Liberci disponujeme prostorem, který dokáže ubytovat až 10 posluchačů. Kromě standardních školení zaměřených na jednotlivé produkty SIMULIA můžeme nabídnout i možnost individuálního školení, zaměřeného na konkrétní téma dle vašich potřeb, či poskytnout podporu přímo pro váš probíhající projekt. Jsme flexibilní a otevření spolupráci, a proto jsme schopni na požádání uspořádat školení přímo u vás, abychom vám zajistili co největší pohodlí a efektivitu v učení.

Kdo školí

Naši lektoři představují zkušené odborníky, kteří obdrželi certifikaci od společnosti Dassault Systémes pro produkty SIMULIA. Jejich bohaté zkušenosti a každodenní praxe v používání softwaru Vám zaručují nejen kvalitní výuku, ale také praktické rady a postřehy ze skutečného nasazení. Během školení budete mít možnost se naučit konkrétní způsoby využívání software SIMULIA, včetně takzvaných "rules of thumb" (praktických zásad) a užitečných tipů, které vám pomohou dosáhnout efektivních výsledků a vyhnout se častým chybám.

Aktuálně vypsané kurzy s volnou kapacitou

Našli jste školení pro Vás? Přihlaste se.

Bude upřesněno

4

Úvod do Abaqus/Standard a Abaqus/Explicit

V kurzu "Úvod do ABAQUS/STANDARD a ABAQUS/EXPLICIT" účastníci získají teoretické znalosti a praktické dovednosti v používání obou solverů ABAQUS pro řešení komplexních inženýrských problémů. Účastníci se seznámí s klíčovými koncepty modelování, simulace a analýzy v oblasti lineárních a nelineárních jevů.

Kurz zahrnuje širokou škálu témat, včetně základních modelovacích technik, výběru prvků, adaptivního zatěžování, interpretace výstupních dat, nelineárních aspektů a elastických/plastických jevů kovů. Účastníci se naučí správně volit a nastavovat solvery, provádět dynamické analýzy nebo extrahovat vlastní frekvence. Praktické workshopy poskytnou příležitost uplatnit získané znalosti v praxi.

Celkově je tento kurz vhodný pro širokou škálu uživatelů ABAQUS, od nováčků po zkušené odborníky, kteří chtějí rozvíjet své schopnosti v analýze a simulaci v reálných inženýrských situacích. Kurz je také ideálním doplňkem k úvodu do kurzu ABAQUS/CAE a nabízí praktickou přípravu na efektivní využití ABAQUS/STANDARD a ABAQUS/EXPLICIT.

Místo konání: Brno

Bude upřesněno

4

Úvod do Abaqus/CAE

Kurz "Úvod do ABAQUS/CAE" je zaměřen na poskytnutí účastníkům základního povědomí a praktické dovednosti v interaktivním prostředí programu ABAQUS/CAE. Účastníci se naučí vytvářet komplexní modely s využitím metody konečných prvků a osvojí si provádění analýz, odesílání úloh a monitorování jejich průběhu. Důraz je také kladen na efektivní prohlížení, vyhodnocování a manipulaci s výsledky simulací.

Školení "Úvod do ABAQUS/CAE" je klíčovým krokem k získání dovedností potřebných pro efektivní práci v interaktivním prostředí programu ABAQUS/CAE a úspěšnému provádění analýz a simulací pomocí tohoto nástroje.

Kurz je vhodný zejména pro nové uživatele ABAQUS/CAE, ačkoli se hodí i pro ty, kdo mají základní znalost jiných interaktivních preprocesorů. Účastníci získají dovednosti pro efektivní tvorbu kompletních konečněprvkových modelů, budou schopni úspěšně provádět analýzy a naučí se ovládat klíčové nástroje k prohlížení a interpretaci výsledků simulací. Tento kurz doplňuje další semináře, které se zaměřují na specifické aspekty analýzy v programu ABAQUS/CAE.

Místo konání: Brno

Bude upřesněno

4

Tvorba strukurálního modelu: geometrie a síťování

Kurz "Tvorba strukurálního modelu: geometrie a síťování" nabízí detailní pohled na čištění a opravu geometrie s cílem vytvořit vysoce kvalitní sítě. Součástí kurzu je komplexní diskuse o technikách síťování relevantních pro simulace.

Témata kurzu zahrnují kontrolu a opravu geometrie, idealizaci geometrie, síťování povrchů a objemů, transformace sítě, import a úpravu sítí, a kontrolu a vizualizaci sítě.

Kurz je strukturován do přednášek a cvičení. Práce na cvičeních je nedílnou součástí výuky a slouží k posílení konceptů prezentovaných během přednášek a k získání praktických dovedností v simulacích.

Kurz je vhodný pro simulační analytiky a specialisty, kteří budou na platformě 3DEXPERIENCE připravovat konečnoprvkové sítě. 

Místo konání: Brno

Bude upřesněno

4

Základy analýzy výsledků fyzikálních simulací

Kurz "Základy analýzy výsledků fyzikálních simulací" představuje vysoce výkonný vizualizační nástroj na platformě 3DEXPERIENCE, který umožňuje inženýrům a simulačním analytikům zobrazovat a hodnotit výsledky svých simulací.

Tento kurz je zaměřen na porozumění bohaté škále simulačních nástrojů a novému přístupu k vizualizaci výsledků na platformě 3DEXPERIENCE. Účastníci se naučí pracovat s vizualizačním nástrojem, který umožňuje podrobně prozkoumat a vyhodnotit výsledky simulací.

Témata kurzu zahrnují hledání, otevírání a import výsledků simulací, tvorbu grafů včetně animací, kontrolu zobrazovaných oblastí modelu a možností zobrazení, a také pokročilé postprocessingové operace jako envolopové grafy a senzory.

Kurz je strukturován do přednášek a cvičení, která mají klíčový význam pro výuku. Cvičení slouží k upevnění konceptů prezentovaných během přednášek a poskytují účastníkům praktické dovednosti v práci se simulacemi.

Kurz je vhodný pro inženýry v oblasti proudění, mechanické analytiky, analýzy výsledků simulací, strukturální inženýry, inženýry specializující se na mechaniku konstrukcí a další.

Místo konání: Brno

Standardně nabízené kurzy

Poskytujeme školení pro celé portfolio SIMULIA - Abaqus, Tosca, Isight, fe.safe, CST Studio Suite a Simpack a také 3DExperience. Více informací o jednotlivých kurzech najdete níže.

Délka kurzu: 3 dny

Úvod do Abaqus/Standard a Abaqus/Explicit

V kurzu "Úvod do ABAQUS/STANDARD a ABAQUS/EXPLICIT" účastníci získají teoretické znalosti a praktické dovednosti v používání obou solverů ABAQUS pro řešení komplexních inženýrských problémů. Účastníci se seznámí s klíčovými koncepty modelování, simulace a analýzy v oblasti lineárních a nelineárních jevů.

Kurz zahrnuje širokou škálu témat, včetně základních modelovacích technik, výběru prvků, adaptivního zatěžování, interpretace výstupních dat, nelineárních aspektů a elastických/plastických jevů kovů. Účastníci se naučí správně volit a nastavovat solvery, provádět dynamické analýzy nebo extrahovat vlastní frekvence. Praktické workshopy poskytnou příležitost uplatnit získané znalosti v praxi.

Celkově je tento kurz vhodný pro širokou škálu uživatelů ABAQUS, od nováčků po zkušené odborníky, kteří chtějí rozvíjet své schopnosti v analýze a simulaci v reálných inženýrských situacích. Kurz je také ideálním doplňkem k úvodu do kurzu ABAQUS/CAE a nabízí praktickou přípravu na efektivní využití ABAQUS/STANDARD a ABAQUS/EXPLICIT.

Místo konání: Liberec, Brno. V případě zájmu i přímo u zákazníka

Délka kurzu: 2 dny

Úvod do Abaqus/CAE

Kurz "Úvod do ABAQUS/CAE" je zaměřen na poskytnutí účastníkům základního povědomí a praktické dovednosti v interaktivním prostředí programu ABAQUS/CAE. Účastníci se naučí vytvářet komplexní modely s využitím metody konečných prvků a osvojí si provádění analýz, odesílání úloh a monitorování jejich průběhu. Důraz je také kladen na efektivní prohlížení, vyhodnocování a manipulaci s výsledky simulací.

Školení "Úvod do ABAQUS/CAE" je klíčovým krokem k získání dovedností potřebných pro efektivní práci v interaktivním prostředí programu ABAQUS/CAE a úspěšnému provádění analýz a simulací pomocí tohoto nástroje.

Kurz je vhodný zejména pro nové uživatele ABAQUS/CAE, ačkoli se hodí i pro ty, kdo mají základní znalost jiných interaktivních preprocesorů. Účastníci získají dovednosti pro efektivní tvorbu kompletních konečněprvkových modelů, budou schopni úspěšně provádět analýzy a naučí se ovládat klíčové nástroje k prohlížení a interpretaci výsledků simulací. Tento kurz doplňuje další semináře, které se zaměřují na specifické aspekty analýzy v programu ABAQUS/CAE.

Místo konání: Liberec, Brno. V případě zájmu i přímo u zákazníka.

Délka kurzu: 2 dny

Úvod do skriptování v Abaqusu

Kurz "Úvod do skriptování v Abaqusu" přináší účastníkům komplexní vhled do světa skriptování v kontextu software Abaqus. Účastníci se nejprve seznámí s jazykem Python a jeho základní syntaxí, a následně se přesunou do Abaqus Scripting Interface (ASI), které je klíčovým nástrojem pro automatizaci a rozšíření funkcí Abaqusu.

Během kurzu budou mít účastníci možnost se aktivně zapojit do praktických cvičení, kde si osvojí dovednosti vytváření skriptů a jejich aplikace na konkrétní problémy. Tím získají schopnost efektivně využívat skriptování ke zrychlení opakujících se úkolů a ke kreativnímu vylepšování procesů analýzy konečnoprvkových simulací v Abaqusu.

Kurz je vhodný pro různé úrovně zkušeností a doporučuje se všem uživatelům Abaqusu, kteří chtějí prozkoumat možnosti skriptování pro zvýšení produktivity a efektivity v práci s tímto softwarem. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni lépe porozumět propojení Pythonu a ASI, a tím efektivněji vytvářet skripty pro úkoly analýzy konečných prvků v Abaqusu.

Místo konání: Liberec, Brno. V případě zájmu i přímo u zákazníka.

Délka kurzu: 2 dny

Abaqus/CAE: Import geometrie a tvorba sítě

Kurz "ABAQUS/CAE: Import geometrie a tvorba sítě" se zaměřuje na návrh a analýzu komplikované geometrie pomocí nástrojů Abaqus/CAE. Účastníci získají vhled do procesu robustního importu geometrie a pokročilých algoritmů pro tvorbu sítě. Obsah kurzu zahrnuje různé pokročilé aspekty, včetně importu a opravy CAD geometrie, tvorby sítě a rozdělování složité geometrie.

Účastníci budou mít možnost se seznámit s různými formáty geometrie a naučit se efektivně manipulovat s komplikovanými geometrickými prvky. Důraz je kladen také na použití virtuální topologie pro usnadnění tvorby sítě složité geometrie. Kurz kombinuje teoretické přednášky, ukázky a praktická cvičení.

Kurz je vhodný pro uživatele Abaqus/CAE s již existující základní znalostí, kteří se chtějí stát pokročilejšími uživateli tohoto nástroje. Během kurzu získají dovednosti potřebné k efektivnímu zvládnutí náročných úkolů analýzy a návrhu geometrie v prostředí Abaqus.

Místo konání: Liberec, Brno. V případě zájmu i přímo u zákazníka.

Délka kurzu: 2 dny

Přenos tepla a analýza tepelných napětí v Abaqusu

Kurz "Přenos tepla a analýza tepelných napětí v Abaqusu" je navržen tak, aby poskytl účastníkům vhled do vlivu designu na tepelnou a mechanickou odezvu. Úspěšný návrh mnoha strukturálních prvků vyžaduje pečlivé zohlednění interakce mezi tepelnými procesy a mechanickými vlastnostmi materiálů. Kurz se zaměřuje na všechny důležité aspekty, jako jsou vlastnosti materiálů závislé na teplotě, tepelně indukovaná deformace a variace teploty, které mají významné dopady na kvalitu návrhu.

V rámci kurzu budou účastníci seznámeni s funkcionalitou přenosu tepla a analýzy tepelných napětí v rámci softwaru Abaqus. To zahrnuje simulace ustáleného a nestálého přenosu tepla, řešení problémů spojených s ozářením dutiny, efekty latentního tepla a různé formy analýz tepelných napětí, včetně adiabatických, sekvenčních a plně propojených analýz. Kurz kromě teoretického základu nabízí také praktické příklady a interaktivní workshopy, které pomáhají konkretizovat a aplikovat získané znalosti.

Kurz je určen inženýrům, kteří již mají zkušenosti s programem Abaqus. Účastníci by měli mít solídni základy v oblasti modelování a simulací, což jim umožní efektivně využít informace prezentované v kurzu. Získané kompetence jim umožní lépe porozumět vzájemné interakci tepelných a mechanických procesů a vytvářet robustnější a kvalitnější strukturální návrhy.

Místo konání: Liberec, Brno. V případě zájmu i přímo u zákazníka.

Délka kurzu: 2 dny

Lineární dynamika v Abaqusu

Kurz "Lineární dynamika v Abaqusu" představuje uživatelům algoritmy a metody využívané pro studium lineárních dynamických problémů s využitím Abaqus/Standard.

Účastníci se naučí extrahovat vlastní režimy při určité frekvenci, maximalizovat rychlost konvergence během extrakce vlastních hodnot a posoudit dostatečnost počtu extrahovaných vlastních režimů pro adekvátní zastoupení odezvy struktury. Dále budou schopni provádět různé typy analýz, jako jsou tranzientní, ustálené, odezvové spektrální a náhodné odezvové analýzy, s využitím vlastních režimů. Kurz také zahrnuje práci s více základními pohyby a aplikaci tlumení v rámci lineárních problémů. Praktické workshopy pak pevní teoretické znalosti prezentované během přednášek.

Kurz je vhodný pro inženýry, kteří již mají zkušenosti s programem Abaqus. Předpokládá se, že účastníci mají solidní základy v oblasti modelování a simulací, což jim umožní efektivněji využít prezentované informace. Struktura kurzu může být mírně upravena v závislosti na konkrétní lokalitě.

Místo konání: Liberec, Brno. V případě zájmu i přímo u zákazníka.

Délka kurzu: 3 dny

Analýza kompozitních materiálů v Abaqusu

Kurz "Analýza kompozitních materiálů s ABAQUS" vás naučí dovednosti pro efektivní modelování kompozitních materiálů s využitím nástroje Abaqus. Kompozitní materiály jsou široce využívány v konstrukčních aplikacích díky svým vynikajícím poměrům tuhosti a hmotnosti. Toto školení se zaměřuje na praktické využití softwaru Abaqus při modelování těchto materiálů.

Obsah kurzu zahrnuje několik klíčových témat. Účastníci se naučí využívat detailní modelování mikroskopického chování k určení makroskopické odezvy kompozitních materiálů. Budou schopni definovat anizotropní elastické vlastnosti pomocí Hookeových modelů a pracovat s různými složeními kompozitních vrstev pomocí nástroje Abaqus/CAE. Kromě toho budou získat dovednosti pro modelování různých typů kompozitních struktur, včetně sendvičových panelů a zesílených kompozitních panelů.

Kurz se také zaměřuje na pokročilé téma modelování postupného poškození a selhání kompozitních materiálů, včetně analýzy delaminace a nízkocyklové únavy. Účastníci kurzu by měli mít zkušenosti s programem Abaqus/Standard, aby mohli plně využít obsah kurzu.

Místo konání: Liberec, Brno. V případě zájmu i přímo u zákazníka.

Délka kurzu: 3 dny

Abaqus/Explicit: Pokročilá témata

Kurz "ABAQUS/EXPLICIT: Pokročilá témata" se zaměřuje na poskytnutí praktických dovedností a technik nezbytných pro analýzy s využitím programu Abaqus/Explicit. Účastníci získají hlubší povědomí o metodách explicitní dynamiky a dalších pokročilých aspektech modelování.

Obsah kurzu zahrnuje témata jako general contact, adaptivní síťování, automatický mass scaling pro nárazy i kvazistatické úlohy, a také kombinaci funkcí Abaqus/Explicit a Abaqus/Standard pro řešení složitých problémů. Účastníci se naučí efektivně modelovat vysokorychlostní deformaci a selhání materiálů, provádět filtrování výstupů a efektivně spravovat velké modely.

Kurz je postaven na reálných průmyslových aplikacích, což umožňuje účastníkům lépe porozumět konceptům a problémům výkladu. Je vhodný pro ty, kteří jsou novými uživateli programu Abaqus/Explicit, ale také pro uživatele Abaqus/Standard, kteří chtějí získat dovednosti pro práci s programem Abaqus/Explicit.

Místo konání: Liberec, Brno. V případě zájmu i přímo u zákazníka.

Délka kurzu: 2 dny

Dosažení konvergujícího řešení v Abaqusu

Kurz "Dosažení konvergujícího řešení v Abaqusu" se zaměřuje na získání dovedností potřebných pro úspěšné řešení vysoce nelineárních simulací v programu Abaqus. V rámci tohoto kurzu se účastníci naučí řešit obtíže spojené s konvergencí, které se často objevují v simulacích zahrnujících kontakt, komplexní modely materiálu a geometricky nestabilní chování.

Obsah kurzu zahrnuje základní metody a techniky pro dosažení konvergujících řešení, včetně identifikace chyb v modelování, které mohou způsobit problémy s konvergencí. Účastníci se seznámí s tím, jak nelineární problémy jsou řešeny v rámci programu Abaqus a jak vyvíjet modely, které budou konvergovat. Kromě toho se dozvědí, jak rozpoznat situace, kdy je problém příliš složitý nebo nedostatečně podmíněný pro účinné řešení.

Kurz je vhodný pro inženýry, kteří již mají zkušenosti s používáním programu Abaqus/Standard a chtějí se zdokonalit ve schopnostech řešení nelineárních simulací s ohledem na konvergenci.

Místo konání: Liberec, Brno. V případě zájmu i přímo u zákazníka.

Délka kurzu: 2 dny

Substruktury a podmodelování v Abaqusu

Kurz "Substruktury a podmodelování v Abaqusu" se zaměřuje na poskytnutí efektivních technik, které umožňují analytikům studovat komplexní problémy, jež jsou příliš rozsáhlé pro konvenční modelování. S rostoucí velikostí a složitostí konstrukcí analyzovaných pomocí programu Abaqus nabývá na významu využití metod, které umožňují studium těchto problémů.

Substruktury jsou klíčovou technikou, která umožňuje rozdělit rozsáhlý problém na menší komponenty. Účastníci kurzu se naučí maximálně optimalizovat výpočetní výkon při použití substruktur, překládat a zrcadlit je v problémech. Praktické příklady ukazují, jak použít substruktury v dynamických simulacích a nelineárních kontaktních úlohách.

Podmodelování je další klíčovou technikou, která umožňuje analytikům zkoumat specifické části modelu s vyšší detailností. Kurz pokrývá návrh globální analýzy, která "řídí" analýzu podmodelu, návrh sítě pro analýzu submodelu a různé typy podmodelování od shellového po solidové. Účastníci se naučí, kdy je vhodné použít podmodelování a jak tento postup aplikovat na různé problémy.

Kurz je doporučen pro inženýry s předchozími zkušenostmi v používání programu Abaqus/Standard. Poskytuje užitečné dovednosti, které umožňují analytikům úspěšně studovat a řešit složité problémy v oblasti konstrukční analýzy.

Místo konání: Liberec, Brno. V případě zájmu i přímo u zákazníka.

Délka kurzu: 2 dny

Modelování gumy a viskoelasticity v Abaqusu

Kurz "Modelování gumy a viskoelasticity v Abaqusu" přináší účastníkům komplexní pohled na materiálové modely a techniky pro úspěšné modelování konečných deformací aplikovaných na gumu. Cílem kurzu je podrobně seznámit účastníky s těmito materiály a poskytnout jim dovednosti a znalosti k efektivnímu využití softwaru Abaqus pro jejich modelování.

Účastníci se naučí pracovat s experimentálními testovacími daty a vypočítat z nich potřebné materiálové konstanty. Dále se seznámí s metodami získávání optimálních konstant z dostupných dat a získají schopnost ověřit stabilitu materiálových modelů při extrémních deformacích. Důležitou součástí je také výběr správných prvků pro modelování gumy a pěny a návrh vhodné síťe konečných prvků, což přispívá k dosažení spolehlivých výsledků. Kurz se také zaměřuje na modelování viskoelastického chování materiálů v časové i frekvenční doméně. Konkrétní příklady a praktická cvičení z reálných průmyslových aplikací budou sloužit k ilustraci konceptů a umožní účastníkům získat praktické dovednosti.

Kurz "Modelování gumy a viskoelasticity s ABAQUS" je vhodný pro inženýry, kteří již mají zkušenosti s používáním softwaru Abaqus. Je ideální volbou pro ty, kteří hledají pokročilý trénink, který je zaměřen na praktické dovednosti v oblasti modelování materiálů a konečných deformací s využitím softwaru Abaqus.

Místo konání: Liberec, Brno. V případě zájmu i přímo u zákazníka.

Délka kurzu: 3 dny

Abaqus pro řešení NVH v automotive

Kurz "Abaqus pro řešení NVH v automotive" poskytuje účastníkům hlubší porozumění aplikaci lineárních dynamických schopností v programu ABAQUS pro simulace související s NVH (hluk, vibrace a drsnost) v automobilovém průmyslu. Účastníci získají důkladnější vhled do toho, jak efektivně využít tuto technologii k analýze NVH v automobilovém designu. NVH, tedy Noise, Vibration and Harshness (hluk, vibrace a drsnost), je stále klíčovější pro vnímání kvality vozidel. Design vozidel zohledňující NVH má za cíl optimalizovat absorpci energie, což je kritické pro kvalitu a spokojenost zákazníka.

Kurz se zaměřuje na konkrétní aplikace lineární dynamiky v programu ABAQUS pro analýzy související s NVH v automobilovém průmyslu. Účastníci se naučí extrahovat vlastní frekvence vozidla a zkoumat zvukovou radiaci (akustiku) a také se seznámí s aplikací nelineárního předzatížení a analýzou skřípání brzd. Kurz zahrnuje také práci s okrajovými podmínkami a spoji, modelování materiálů a tlumení a využití substruktur pro složitější analýzy. Také se bude zkoumat pokročilé zpracování výsledků pomocí plug-inů.

Tento kurz je především vhodný pro inženýry, kteří již pracují s Abaqusem. Kurz poskytuje ucelený pohled na NVH simulace v automobilovém průmyslu a je vhodný pro ty, kteří chtějí získat komplexní znalosti a dovednosti v této oblasti.

Místo konání: Liberec, Brno. V případě zájmu i přímo u zákazníka.

Délka kurzu: 2 dny

Psaní uživatelských subrutin v Abaqusu

Kurz "Psaní uživatelských subrutin v Abaqusu" se zaměřuje na poskytnutí dovedností vytváření uživatelských subrutin v programu ABAQUS, což umožňuje přizpůsobit program konkrétním aplikacím. Uživatelské subrutiny, jako například UMAT v ABAQUS/Standard a VUMAT v ABAQUS/Explicit, umožňují přidání konstitutivních modelů do programu. Podprogramy UEL v ABAQUS/Standard a VUEL v ABAQUS/Explicit pak umožňují vytvářet uživatelsky definované prvky. Další méně složité uživatelské subrutiny zahrnují DLOAD pro specifikaci uživatelsky definovaného zatížení, UVARM pro definici uživatelské výstupní proměnné, URDFIL pro čtení výsledkových souborů během analýzy, SIGINI pro specifikaci počátečních napěťových polí a USDFLD pro definici závislosti na poli proměnných.

Cílem kurzu je vysvětlit, kdy zvážit použití těchto uživatelských subrutin a jak se k jejich vývoji přistupuje. Kurz poskytuje podrobný popis dat potřebných pro tyto podprogramy, dodatečných příkazů, které je třeba zahrnout, a proměnných dostupných v rámci podprogramu. Zvláštní pozornost je věnována zdůraznění osvědčených postupů při vývoji uživatelských subrutin.

Během přednášek jsou použity ukázky různých uživatelských subrutin k ilustraci zmiňovaných bodů. Kurz je vhodný pro inženýry s praktickými zkušenostmi v používání ABAQUS a pracovní znalostí metody konečných prvků a programování v jazycích FORTRAN nebo C. Tento kurz nabízí příležitost prohloubit si znalosti v oblasti uživatelských subrutin a přizpůsobit program specifickým potřebám různých aplikací.

Místo konání: Liberec, Brno. V případě zájmu i přímo u zákazníka.

Délka kurzu: 2 dny

Analýza pneumatik s Abaqusem: Základy

Kurz "Analýza pneumatik s Abaqusem: Základy" se zaměřuje na poskytnutí základních dovedností v programu ABAQUS, které jsou speciálně relevantní pro modelování pneumatik. Moderní pneumatiky jsou složité struktury s širokou škálou využití, a proto je modelování pneumatik specializovaným oborem. Tento kurz se zaměřuje na mnoho důležitých základních schopností v ABAQUS, které jsou klíčové pro úspěšné modelování pneumatik.

Během kurzu budou probírána témata, jako je výběr vhodných elementů pro modelování, metody modelování zesílení pneumatik, detaily kontaktu relevantní pro jejich modelování, základy modelování materiálu zahrnující míry napětí a deformace a směry materiálu. Dále budou pokryty aspekty lineární elasticity, hyperelasticity a viskoelasticity v kontextu pneumatik. Kurz se také zaměří na efektivní tvorbu modelů od osy souměrnosti k trojrozměrným modelům a na přenos výsledků analýzy.

Tento kurz je vhodný pro inženýry se zkušenostmi v používání programu ABAQUS, kteří se zabývají analýzou a modelováním pneumatik. Poskytne jim komplexní přehled o základních krocích a dovednostech potřebných pro úspěšnou analýzu a modelování pneumatik v programu ABAQUS.

Místo konání: Liberec, Brno. V případě zájmu i přímo u zákazníka.

Délka kurzu: 2 dny

Analýza pneumatik s Abaqusem: Pokročilá témata

Kurz "Analýza pneumatik s Abaqusem: Pokročilá témata" představuje pokročilé techniky modelování pneumatik, se zaměřením na substruktury a submodelování. Tento kurz je pokračováním základního kurzu "Analýza pneumatik s Abaqusem: Základy" a nabízí hlubší pohled na pokročilé aspekty modelování pneumatik.

Moderní pneumatiky jsou složitými strukturami v automobilovém průmyslu, které zahrnují širokou škálu možností v rámci programu ABAQUS. Během tohoto semináře se soustředíme na témata pokročilého modelování pneumatik, která navazují na základní koncepty.

Kurz zahrnuje následující témata jako substruktury a submodelování, analýza ustáleného válcování s využitím eulerovských technik v ABAQUS/Standard, simulace aquaplanningu pomocí kombinované eulerovsko-lagrangeovské techniky, efektivní analýza ustálených dynamických stavů a transientní analýza s využitím Abaqus/Explicit.

Kurz je určen pro analytiky pneumatik s praktickými zkušenostmi s používáním programu Abaqus. Poskytuje pokročilé poznatky o modelování pneumatik a rozšiřuje schopnosti účastníků v oblasti analýzy a modelování pneumatik v rámci prostředí ABAQUS.

Místo konání: Liberec, Brno. V případě zájmu i přímo u zákazníka.

Délka kurzu: 2 dny

Úvod do Tosca Structure

Kurz "Úvod do Tosca Structure" přináší účastníkům komplexní pohled na strukturální optimalizaci pomocí nástroje Tosca Structure. Cílem kurzu je seznámit účastníky s technikami optimalizace tvaru, rozměrů, topologie a zesílení mechanických struktur, využívající simulace z průmyslově využívaných balíčků FEA.

Kurz se soustředí na témata jako je optimalizace topologie konstrukce, tvarová optimalizace prvků, optimalizace rozměrů konstrukce, zesílení struktury pro optimální funkčnost, vyhodnocování výsledků optimalizace, integrace optimalizačního procesu do vývojového postupu nebo využití Tosca Structure v rámci vývojového procesu

Účastníci kurzu budou schopni pochopit a efektivně využívat nástroj Tosca Structure pro různé optimalizační úkoly. Praktické příklady jsou použity k ilustraci konkrétních technik a postupů strukturální optimalizace. Kurz klade důraz na efektivní návrh, analýzu a využití optimalizačních strategií pro vývoj lehkých, pevných a odolných komponentů a systémů.

Tento kurz je vhodný pro všechny nové uživatele nástroje Tosca Structure, bez ohledu na jejich zkušenosti s FE-Solverem a prostředím pro pre-/postprocessing dat. Účastníci by měli mít základní znalost Abaqus/CAE, aby byli schopni efektivně absolvovat kurz a plně využít jeho obsah. Zkušenosti s technikami strukturální optimalizace nejsou pro účast na kurzu vyžadovány.

Místo konání:Liberec, Brno. V případě zájmu i přímo u zákazníka.

Délka kurzu: 1 den

Tosca Structure Nonlinear

Kurz "Tosca Structure Nonlinear: Optimalizace pro konstrukce s nelinearitou" poskytuje učastníkům hlubší porozumění a praktické dovednosti v oblasti strukturální optimalizace, konkrétně topologie a tvarové optimalizace, které jsou založeny na výsledcích nelineární simulace.

V reálných simulacích je často nezbytné pracovat s nelineárními materiály, interakcemi mezi strukturami (kontaktem) a zahrnutím velkých deformací. Pro efektivní využití potenciálu zlepšení je důležité provádět optimalizaci struktur s nelineárním chováním na základě výsledků nelineární simulace. Tím lze eliminovat náročnou a chybovou tvorbu náhradních modelů a zbytečně velké koeficienty bezpečnosti.

Během kurzu se účastníci naučí provádět strukturální optimalizaci, zahrnující topologickou i tvarovou optimalizaci, s využitím výstupů z nelineární simulace. Konkrétně se budou zabývat zahrnutím kontaktu do úlohy optimalizace, nelineárními materiálovými modely a nelineární geometrií. Kurz je vhodný pro uživatele programu Tosca Structure, kteří chtějí prohloubit své znalosti. Taktéž je vhodný i pro účastníky, kteří jsou začátečníky v oblasti Tosca Structure a chtějí své znalosti rozšířit po absolvování kurzu "Úvod do Tosca Structure".

Místo konání: Liberec, Brno. V případě zájmu i přímo u zákazníka.

Délka kurzu: 2 dny

Úvod do Isight

Kurz "Úvod do Isight" představuje softwarový rámec pro Procesní Integraci a Optimalizaci Designu (PIDO), který usnadňuje integraci různých aplikací pro efektivní spolupráci a procesní optimalizaci. Účastníci se naučí automatizovat úkoly, vytvářet Sim-flow simulace a konfigurovat komponenty pro přenos dat mezi nimi. Důraz je kladen na vizualizaci výsledků, hodnocení návrhů a integraci softwaru pro zaznamenání procesu.

Kurz je zaměřen na nové uživatele Isight a profesionály v oblasti designu, analýzy a vývoje metod. Účastníci získají dovednosti pro efektivní práci s Isight, včetně tvorby Sim-flow simulací, vizualizace výsledků a optimalizace designů pomocí různých technik, jako je DOE, Optimalizace nebo metoda Monte Carlo.

Po absolvování kurzu budou účastníci schopni samostatně automatizovat procesy, provádět Sim-flow simulace, interpretovat výsledky, analyzovat designové alternativy a provádět optimalizaci designu s využitím širokého spektra technik pro Procesní Integraci a Optimalizaci Designu.

Místo konání: Liberec, Brno. V případě zájmu i přímo u zákazníka.

Délka kurzu: 2 dny

Úvod do fe-safe

"Úvod do fe-safe" představuje praktický návod na využití fe-safe pro analýzy únavy materiálu. Účastníci se seznámí s procesem nastavení a provádění různých únavových analýz pomocí tohoto nástroje. Kromě teoretických znalostí nabízí kurz mnoho praktických ukázek a cvičení.

Kurz začíná úvodem do konceptu únavy materiálu a následně přejde k seznámení s uživatelským rozhraním fe-safe. Účastníci se naučí efektivně otevírat a pracovat s FE modely, využívat datové soubory a konfigurovat únavové analýzy. Dále se budou zabývat zatěžovacími metodami, včetně pokročilých možností zatěžování a zahrnutí zbytkových napětí.

Analýza únavy bude pokryta různými metodami, včetně deformačních i napěťových metod životnosti materiálu. Kurz se také zaměří na specifické situace, jako je únava litiny, vysokoteplotní únava či únava svarů. Účastníci se seznámí s praktickými ukázkami, včetně volby algoritmů, konfigurace analýz, práce se výchozími hodnotami či databází materiálů fe-safe.

Kurz je vhodný pro konstrukční a zkušební inženýry v automobilovém, leteckém a výrobním průmyslu, kteří chtějí získat dovednosti v oblasti analýzy únavy materiálu. Předchozí znalostí únavy není vyžadována.

Místo konání: Liberec, Brno. V případě zájmu i přímo u zákazníka.

Délka kurzu: 2 dny

Úvod do fe-safe/rubber

"Úvod do fe-safe/rubber" postyktne účastníkům informace a praktické zkušenosti pro výpočet únavy elastomerů pomocí ABAQUS a fe-safe/rubber. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům schopnost provádět výpočty únavy elastomerů a porozumění fyzice gumy a chování únavového růstu trhlin.

Po absolvování kurzu budou účastníci schopni porozumět fyzice gumy a chování únavového růstu trhlin v gumě. Získají dovednosti vytvářet a modely pomocí Abaqus/CAE pro použití v fe-safe/rubber. Během kurzu se naučí vytvářet kompletní modely únavové analýzy komponent z gumy s využitím fe-safe/rubber. Účastníci budou schopni odesílat a monitorovat únavové analýzy komponent z gumy pomocí fe-safe/rubber. Dále se naučí pracovat s nástroji, jako je Abaqus/Viewer, pro zobrazení a vyhodnocení výsledků z fe-safe/rubber.

Kurz je vhodný pro inženýry s praktickými zkušenostmi s používáním MKP solveru a rozhraní fe-safe. Účastníci by měli znát rozhraní Abaqus/CAE a Abaqus/Viewer. Předpoklady pro kurz zahrnují znalost "Úvodu do Abaqusu" a "Úvod do fe-safe".

Místo konání: Liberec, Brno. V případě zájmu i přímo u zákazníka.

Délka kurzu: 1 den

Úvod do CST Studio Suite

Díky kurzu "Úvod do CST Studio Suite" se účastníci naučí základnímu použití CST Studio Suite v oblasti modelování a simulačních schopností. Účastníci se seznámí s rozhraním CST Studio Suite a naučí se provádět základní úkoly, včetně vytváření modelů, nastavování simulací a analýzy výsledků. Kurz také krátce probere různé řešiče pro vysoké frekvence v CST Microwave Studio a poskytne pohled na FIT a FEM algoritmy.

Po absolvování kurzu budou účastníci schopni orientovat se v rozhraní CST Studio Suite, generovat CAD geometrie, nastavovat projekty s jednotkami, frekvencemi, materiály pozadí a okrajovými podmínkami. Budou rozumět různým typům materiálů a umět je definovat. Získají schopnost nastavovat excitační zdroje pomocí lumped elementů a vlnovodových portů, sledovat výsledky pro získání 2D/3D polí a vybrat nejvhodnější řešič a algoritmus pro aplikace s vysokými frekvencemi. Budou schopni provádět simulace v časové i frekvenční doméně, včetně parametrických sweepů a optimalizací. Analýza výsledků, jako jsou S-parametry, napětí, proudy, 3D blízká a vzdálená pole, jim bude také povědomá. Získají dovednost extrahovat data ze standardní sady výsledků pomocí post-processingových šablon.

Kurz je vhodný pro inženýry specializující se na elektromagnetickou simulaci.

Místo konání: Liberec, Brno. V případě zájmu i přímo u zákazníka.

Délka kurzu: 1 den

CST Studio Suite - mikrovlny a antény

Kurz "CST Studio Suite - mikrovlny a antény" nabízí porozumění vysokofrekvenčním řešičům používaným pro simulaci různých typů antén. Účastníci se seznámí s konstrukcí a simulací antén pomocí různých řešičů a naučí se vizualizovat a extrahovat primární výsledky, jako jsou S-parametry, rozložení blízkého a vzdáleného pole, a také pokročilejší výsledky prostřednictvím post-processingu, jako je potenciální šířka pásma a výpočet SAR.

Kurz dále zahrnuje práci s importovanými CAD modely, návrh jednoduché odpovídající sítě pro antény a využití hybridního řešiče pro simulace složitějších RF systémů.

Tento kurz je vhodný pro specialisty na elektromagnetickou simulaci a design antén. Předpokladem pro kurz je absolvování Úvodu do CST Studio Suite.

Místo konání: Liberec, Brno. V případě zájmu i přímo u zákazníka.

Délka kurzu: 1 den

CST Studio Suite - umístění antén

Kurz "CST Studio Suite - umístění antén" přináší vysokou kvalitu simulačních a školicích služeb s cílem zvýšit produktivitu a konkurenceschopnost našich zákazníků. Tento kurz se zaměřuje na seznámení účastníků s klíčovými tématy spojenými s umístěním antén, včetně vzájemného ovlivňování antén, návrhu odpovídajících sítí antén a problematikou záření. Důraz je kladen na tvorbu a využití zdrojů blízkého a dalekého pole v rámci hybridního řešiče.

Po absolvování kurzu budou účastníci schopni pracovat s importovanými CAD modely, vybrat nejvhodnější řešič vysokých frekvencí pro konkrétní úlohu umístění antén, navrhnout jednoduchou odpovídající síť antén a využít hybridní řešič pro simulaci výkonu antén po instalaci a vzájemném ovlivňování mezi anténami.

Kurz je doporučený pro specialisty v oblasti elektromagnetické simulace a návrhu antén. Před zahájením kurzu je předpokladem úspěšné dokončení kurzu "Úvod do CST Studio Suite" a kurzu "CST Studio Suite - mikrovlny a antény".

Místo konání: Liberec, Brno. V případě zájmu i přímo u zákazníka.

Délka kurzu: 2 dny

Tvorba strukurálního modelu: geometrie a síťování

Kurz "Tvorba strukurálního modelu: geometrie a síťování" nabízí detailní pohled na čištění a opravu geometrie s cílem vytvořit vysoce kvalitní sítě. Součástí kurzu je komplexní diskuse o technikách síťování relevantních pro simulace.

Témata kurzu zahrnují kontrolu a opravu geometrie, idealizaci geometrie, síťování povrchů a objemů, transformace sítě, import a úpravu sítí, a kontrolu a vizualizaci sítě.

Kurz je strukturován do přednášek a cvičení. Práce na cvičeních je nedílnou součástí výuky a slouží k posílení konceptů prezentovaných během přednášek a k získání praktických dovedností v simulacích.

Kurz je vhodný pro simulační analytiky a specialisty, kteří budou na platformě 3DEXPERIENCE připravovat konečnoprvkové sítě. 

Místo konání: Liberec, Brno. V případě zájmu i přímo u zákazníka.

Délka kurzu: 2 dny

Základy vytváření mechanických scénářů

Kurz "Základy vytváření mechanických scénářů" nabízí úvod do mechanické a termální simulace na platformě 3DEXPERIENCE. Účastníci se naučí řešit lineární i nelineární statické a dynamické problémy a vizualizovat výsledky simulace.

Témata kurzu zahrnují lineární a nelineární strukturální analýzu, práci se zatíženími a okrajovými podmínkami, modelování kontaktů, statickou analýzu, extrakci vlastních frekvencí, harmonické odezvy, nelineární dynamiku, kvazistatické simulace a přenos tepla s tepelným namáháním.

Kurz je strukturován do přednášek a cvičení, která mají klíčový význam pro výuku. Cvičení slouží k upevnění konceptů prezentovaných během přednášek a poskytují účastníkům praktické zkušenosti s prováděním a laděním reálných simulací.

Kurz je vhodný pro simulační analytiky a specialisty, kteří budou na platformě 3DEXPERIENCE provádět lineární a nelineární statickou a dynamickou analýzu. 

Místo konání: Liberec, Brno. V případě zájmu i přímo u zákazníka.

Délka kurzu: 1 den

Základy analýzy výsledků fyzikálních simulací

Kurz "Základy analýzy výsledků fyzikálních simulací" představuje vysoce výkonný vizualizační nástroj na platformě 3DEXPERIENCE, který umožňuje inženýrům a simulačním analytikům zobrazovat a hodnotit výsledky svých simulací.

Tento kurz je zaměřen na porozumění bohaté škále simulačních nástrojů a novému přístupu k vizualizaci výsledků na platformě 3DEXPERIENCE. Účastníci se naučí pracovat s vizualizačním nástrojem, který umožňuje podrobně prozkoumat a vyhodnotit výsledky simulací.

Témata kurzu zahrnují hledání, otevírání a import výsledků simulací, tvorbu grafů včetně animací, kontrolu zobrazovaných oblastí modelu a možností zobrazení, a také pokročilé postprocessingové operace jako envolopové grafy a senzory.

Kurz je strukturován do přednášek a cvičení, která mají klíčový význam pro výuku. Cvičení slouží k upevnění konceptů prezentovaných během přednášek a poskytují účastníkům praktické dovednosti v práci se simulacemi.

Kurz je vhodný pro inženýry v oblasti proudění, mechanické analytiky, analýzy výsledků simulací, strukturální inženýry, inženýry specializující se na mechaniku konstrukcí a další.

Místo konání: Liberec, Brno. V případě zájmu i přímo u zákazníka.

Cenové podmínky

Počet účastníků (z jedné firmy) Cena školení za den
450 EUR
2 800 EUR
3 1 050 EUR
4 1 250 EUR
5 1 500 EUR

 

 

 

Minimální počet účastníku (z více firem): 2
Maximální počet účastníku: 8
Registrace na daný kurz se uzavírá 30 dní před jeho zahájením.

V případě nenaplnění minimální kapacity, nebude kurz otevřen. Společnost IDIADA CZ a. s. si vyhrazuje právo poskytovat školení zákazníkům, kteří mají licence od společnosti IDIADA CZ a. s. nebo jim je poskytován support.

Děkujeme za pochopení

Registrace na školení

Zjistit termín školení