Podívejte se, co přináší naše aktuality

Aktuality
Zavřít

fe-safe

fe-safe je program na výpočet životnosti (únavy) na základě výsledků z předchozí analýzy napjatosti. Výsledkem analýzy je obvykle počet cyklů nebo doba do inicializace porušení. Pro zvolenou mez únavy materiálu lze určit koeficient bezpečnosti konstrukce.

Popis

Klasická pevnostní analýza pracuje s ustáleným zatížením, pro něž vyhodnocuje napětími nebo přetvořením – a ty porovnává s limitními hodnotami těchto veličin. V případě živostností je mechanizmus porušení dán cykličností zatížení, které je definováno velikostí (amplitudou), střední hodnotou a počtem opakování. Pomocí výpočtu životnosti můžeme lépe predikovat chování dílů a následně provádět jeho optimalizaci. Fe-safe je první komerčně nabízený program zaměřený na moderní víceosou metodu výpočtu životnosti založenou na přetvoření (tzv. E-N metoda). Fe-safe má rozhraní pro načítání výsledků ze všech hlavních MKP řešičů – Abaqus, ANSYS, Nastran (MSC, NEi, NX) a Pro/Mechanica. Výsledky jsou zapisovány do kopie výsledků výchozí strukturální analýzy, a proto může být postprocessing prováděn v uživateli známém nástroji. Fe-safe je zahrnut do „Extended Packaging“, umožňující přístup ke všem programům v portfoliu pomocí univerzálních tokenů.

fe-safe obsahuje

 • přesný a věrohodný výpočet víceosé životnosti, bez ohledu na komplexnost vašeho modelu a zatížení 
 • fe-safe/Rubber: unikátní technologie pro výpočet životnosti elastomerů
 • Verity Module in fe-safe: originální, patentovaná metoda Verity® - strukturálního napětí pro svařované spoje (jak bodové, tak průběžné spoje)
 • fe-safe/TURBOlife: Thermo-mechanický výpočet životnosti s unikátními možnostmi interakce mezi tečením materiálu a životností
 • úzká spolupráce mezi SIMULIA produkty: Abaqus, Isight and Tosca

Typické úlohy fe-safe

 • predikce počtu cyklů do inicializace porušení
 • predikce doby do inicializace porušení
 • rychlá identifikace kritických míst z pohledu životnosti
 • srovnání vlivů jednotlivých bloků zatížení

Benefity používání fe-safe

 • zvýšení životnosti dílů a snížení potenciálních reklamací
 • optimalizovaný návrh z pohledu životnosti a minimalizace hmotnosti zvýšení jejich kvality návrhu dílů
 • snížení doby pro testování prototypů
 • zvýšení pravděpodobnosti, že produkt bude navržen správně hned na poprvé

Další unikátní možnosti

 • součástí  fe-safe je rozsáhlá knihovna materiálových vlastností, popisující únavové vlastnosti běžných konstrukčních kovových materiálů.
 • možnost řešit životnost pro budící signály v oblasti jak časové, tak frekvenční. Vstupní MKP analýza může být lineářní a nelineární statická analýza, modální transientní analýza, harmonická analýza pro buzení definované v MKP analýze a jednotková harmonická analýza pro buzení PSD signálem
 • fe-safe umí zohlednit zadaný rozptyl materiálových vlastností při současně zadaném rozptylu zatížení. Výsledky analýzy jsou pak vztaženy k uživatelem zadané pravděpodobnosti vzniku porušení (např. 90% ).
 • pro výpočet součinitele bezpečnosti (vysokocyklová životnost) lze výpočet zpřesnit metodou kritické délky trhliny.
 • fe-safe podporuje jak vysokocyklovou (materiálovým parametrem je S-N křivka – napětí vs. počet cyklů do začátku porušování), tak nízkocyklovou  životnost (materiálovým parametrem je E-N křivka – přetvoření vs. počet cyklů do začátku porušování)
 • analýza různých bloků zatížení pomáhá rozhodnout, které bloky zatížení jsou významná. Pomineme-li ta zatížení, která se v simulaci jevila jako nepodstatná, můžeme výrazně zkrátit dobu testování.

Stáhnout produktový list

Detailní PDF

Stáhnout

Ukázky

Varianty nákupu a licence

 • Nákup

  Pořízení trvalé licence je vhodné pro zákazníky, kteří hodlají software využívat v dlouhodobém horizontu. Cena licence se skládá z pořizovací ceny licence – investice, a roční maintenance, která umožňuje přístup k nejnovější verzi software a především technickou podporu od naší společnosti IDIADA. Takto pořízená licence je trvalá. Výhodou pořízení trvalé licence je i možnost zapojit se do rozvojových projektů EU, jako je například projekt POTENCIAL. V případě zájmu o čerpání dotací v rámci těchto projektů se na nás neváhejte obrátit.

 • Pronájem

  Pronájem licence je vhodný pro zákazníky, kteří potřebují vykrýt projektové špičky a nechtějí nakupovat novou trvalou licenci nebo pro ty, kteří chtějí být více variabilní. Pronájem licencí je možný na dobu od 3 měsíců do 3 let. Velmi oblíbený je roční pronájem, který umožňuje revizi licencí případně úpravu jejich skladby každý rok. Zároveň Pokud zákazník nemá v úmyslu cokoliv měnit, licence se automaticky prodlouží.

 • Akademická licence

  Spolupráce s vysokými školami a univerzitami je pro nás velmi důležitá, a proto se je snažíme podporovat, jak nejlépe dovedeme. Pravidelně jsme partnerem studentských konferencí a jiných akcí. Dodáváme také licence, které jsou určené pro výukové účely a primární výzkum. Pokud se chcete o akademickém programu dozvědět více, rádi Vám poradíme.

 • Bezplatná Trial zkušební verze

  V rámci předprodejní podpory nabízíme zákazníkům možnost vyzkoušet si námi nabízený software bezplatně po dobu až jednoho měsíce. Součástí testování může být také základní proškolení a seznámení se software, abyste se při testování mohli plně věnovat úlohám, které budete v software řešit.

Kontaktujte nás

Rádi vám poradíme, software představíme a pomůžeme s jeho nasazením

Ing. Marek Linhart

Sales Manager