Podívejte se, co přináší naše aktuality

Aktuality
Zavřít

Isight

Isight je flexibilní prostředí pro automatizaci procesu vývoje a parametrickou optimalizaci v návaznosti na simulace. Výhodou programu jsou pokročilé nástroje a grafické rozhraní, a to jak pro návrh schématu simulačního aparátu, tak i pro zpracování získaných výsledků.

Popis

Isight je softwarový nástroj pomocí něhož si uživatel graficky vytvoří strukturu simulačního aparátu vývojového procesu a následně řídí její automatický chod. Tato struktura je tvořena tzv. komponentami, tj. jednotlivými simulacemi nebo procesy řídící chod. Jednotlivé komponenty si mezi sebou předávají data. Mezi komponenty patří např. Six Sigma analýza, aproximace, Design of Experiments, optimalizace, Catia, SolidWorks, Abaqus, PamCrash, LS-Dyna, Matlab, ale i vlastní programy a skripty. Uživatelem definované výstupy každé komponenty jsou ukládány do výsledkové databáze, kterou lze sdílet v rámci pracovní skupiny.

Typické úlohy

 • Prostá automatizace na sebe navazujících simulací.
 • Obecná parametrická optimalizace, která s výhodou využívá implementovaných nástrojů jako je Design of Experiments (DOE) nebo lokální a globální optimalizace.
 • Kalibrace materiálových modelů pro FE výpočty.
 • Tvorba náhradních aproximačních modelů popisující dlouho trvající simulace. Parametry náhradních aproximačních modelů je možné získat na základě jednoho běhu DOE a v následném běhu vývojové smyčky, již využívat řádově rychlejší aproximační model.
 • Parametrická změna geometrie dílů či podsestav v návaznosti na CAD modelář.
 • Six Sigma analýza spolehlivosti hodnotící vliv definovaného rozptylu vstupních parametrů na sledované výsledné parametry soustavy

Proč začít používat Isight?

 • Grafická konstrukce simulačního aparátu je uživatelsky příjemnější pro programátorsky méně zdatné uživatele a dále nahrazuje funkci vývojového diagramu
 • Efektivní a snadná úprava jednotlivých komponent
 • Snadné sdílení již odlazených procedur v rámci týmu
 • Možnost svázání s celou škálou simulačních kódů, a to od vlastních jednodušších skriptů až po rozsáhlé „in house“ vytvářené aplikace
 • Paralelizace na úrovni jednotlivých komponent nebo jednotlivých sub smyček vývojového procesu
 • Pokročilé rozhraní pro vyhodnocení získaných dat s návazností na sdílenou databázi výsledků

Stáhnout produktový list

Detailní PDF

Stáhnout

Ukázky

Varianty nákupu a licence

 • Nákup

  Pořízení trvalé licence je vhodné pro zákazníky, kteří hodlají software využívat v dlouhodobém horizontu. Cena licence se skládá z pořizovací ceny licence – investice, a roční maintenance, která umožňuje přístup k nejnovější verzi software a především technickou podporu od naší společnosti IDIADA. Takto pořízená licence je trvalá. Výhodou pořízení trvalé licence je i možnost zapojit se do rozvojových projektů EU, jako je například projekt POTENCIAL. V případě zájmu o čerpání dotací v rámci těchto projektů se na nás neváhejte obrátit.

 • Pronájem

  Pronájem licence je vhodný pro zákazníky, kteří potřebují vykrýt projektové špičky a nechtějí nakupovat novou trvalou licenci nebo pro ty, kteří chtějí být více variabilní. Pronájem licencí je možný na dobu od 3 měsíců do 3 let. Velmi oblíbený je roční pronájem, který umožňuje revizi licencí případně úpravu jejich skladby každý rok. Pokud zákazník nemá v úmyslu cokoliv měnit, licence se automaticky prodlouží.

 • Akademická licence

  Spolupráce s vysokými školami a univerzitami je pro nás velmi důležitá, a proto se je snažíme podporovat, jak nejlépe dovedeme. Pravidelně jsme partnerem studentských konferencí a jiných akcí. Dodáváme také licence, které jsou určené pro výukové účely a primární výzkum. Pokud se chcete o akademickém programu dozvědět více, rádi Vám poradíme.

 • Bezplatná Trial zkušební verze

  V rámci předprodejní podpory nabízíme zákazníkům možnost vyzkoušet si námi nabízený software bezplatně po dobu až jednoho měsíce. Součástí testování může být také základní proškolení a seznámení se software, abyste se při testování mohli plně věnovat úlohám, které budete v software řešit.

Kontaktujte nás

Rádi vám poradíme, software představíme a pomůžeme s jeho nasazením

Ing. Marek Linhart

Sales Manager