Podívejte se, co přináší naše aktuality

Aktuality
Zavřít

Abaqus

Robustní a škálovatelný konečnoprvkový řešič, který je vhodný pro simulace lineární i nelineární odezvy soustavy. Mezi klíčové funkcionality patří komplexní materiálové modely, kontaktní úlohy, simulace porušení, simulace nárazu a komplexní spoje dílčích struktur. Je možné řešit nesvázanou i svázanou úlohu, např. sekvenční svázání teplo-struktura nebo plné svázání teplo-struktura.

Popis

Abaqus, vyvinutý společností Dassault Systèmes, slouží inženýrům napříč obory již od roku 1978. Za tu dobu se neustále zdokonaluje a jeho nabídka funkcí značně rozšířila. Dnes vám Abaqus umožňuje simulovat chování komplexních struktur a systémů v reálném světě. Nabízí rozsáhlou knihovnu elementů a materiálových modelů, s nimiž zvládnete modelovat téměř jakoukoli geometrii a definovat vlastnosti materiálů od kovů při různých teplotách po biologické tkáně. Pokročilé analytické nástroje pomohou s řešením statických, dynamických, tepelných i dalších typů analýz a poodhalí chování vašich návrhů v celé škále podmínek. Intuitivní grafické uživatelské rozhraní usnadňuje tvorbu modelů, definování analýz a interpretaci výsledků. Ať už se potýkáte s jakýmkoli technickým problémem, Abaqus vám dává do rukou nástroje, které vám pomohou ho efektivně vyřešit.

Typické úlohy pro Abaqus

Obecné, lineární i nelineární analýzy

 • Statické a kvazi-statické napěťově-deformační analýzy
 • Viskoelastické a viskoplastické odezvy
 • Dynamické napěťově deformační analýzy
 • Analýzy přenosu tepla (přechodové a ustálené děje)
 • Difúzní analýzy (přechodové a ustálené děje)
 • Přímá cyklická analýza a nízko-cyklová únava
 • Akustické analýzy

Lineární perturbační analýzy

 • Předpověď tvarů ztráty stability
 • Modální analýza
 • Komplexní modální analýza
 • Přechodové děje s využitím modální báze
 • Ustálená odezva na harmonické buzení (přímý řešič i využití modální báze)
 • Spektrální analýzy
 • Odezva na náhodné buzení

Multifyzikální analýzy

 • Termo-mechanické
 • Termo-elektrické
 • Termo-elektro-mechanické
 • Piezoelektrické
 • Termo-difúzní
 • Elektro-magnetismus (přechodové a ustálené děje)

Kosimulace

 • Abaqus – Abaqus, svázání implicitního a explicitního řešiče
 • Abaqus – ostatní, svázání se softwarem 3. stran

Funkcionality Abaqusu

Materiálové definice

 • Elastické mechanické vlastnosti: Lineárně-elastický materiál, ortotropní a anizotropní lineární elasticita, elasticita porézních materiálů, hypoelasticita, hyperelasticita (včetně trvalé deformace), anizotropní hyperelasticita, elastomerové pěny, Mullinsův efekt, viskoelasticita, nelineární viskoelasticita, hystereze
 • Inelastické mechanické vlastnosti: Izotropní a anizotropní kritéria porušení, izotropní, kinematické a ORNL plastické zpevňování, creep, Johnson-Cook plasticita, rozšířená Drucker-Prager plasticita, Mohr-Coulombova plasticita, plasticita pěn s porušením, beton
 • Progresivní poškozování a porušení: Ductile, shear, forming limit diagram (FLD), forming limit stress diagram (FLSD), müschenborn-Sonne forming limit diagram (MSFLD), hashin unidirectional composite
 • Další vlastnosti: Tlumení, tepelná vodivost, specifické a latentní teplo, ...

Knihovna prvků

Abaqus nabízí široký výběr prvků pro různé analýzy a simulace. Jsou dostupné mimo jiné 1D, 2D, 3D, osově symetrické nebo nekonečné prvky. Mezi další specializované prvky patří také membránové prvky, beamy, rámové a vazbové prvky a další. Pro práci s různými materiály jsou k dispozici kohezivní prvky, inerciální prvky, a také uživatelsky definované prvky pro vlastní specifické požadavky. S naší knihovnou prvků získáte flexibilitu a přesnost pro vaše inženýrské simulace.

HW akcelerace výpočtů

 • GPU
 • Cluster
 • Cloudové řešení

Robustní řešení

 • Kosimulace
 • Multi-fyzikální simulace
 • Leader v automobilovém průmyslu

 

Stáhnout produktový list

Detailní PDF

Stáhnout

Ukázky

Varianty nákupu a licence

 • Nákup

  Pořízení trvalé licence je vhodné pro zákazníky, kteří hodlají software využívat v dlouhodobém horizontu. Cena licence se skládá z pořizovací ceny licence – investice, a roční maintenance, která umožňuje přístup k nejnovější verzi software a především technickou podporu od naší společnosti IDIADA. Takto pořízená licence je trvalá. Výhodou pořízení trvalé licence je i možnost zapojit se do rozvojových projektů EU, jako je například projekt POTENCIAL. V případě zájmu o čerpání dotací v rámci těchto projektů se na nás neváhejte obrátit.

 • Pronájem

  Pronájem licence je vhodný pro zákazníky, kteří potřebují vykrýt projektové špičky a nechtějí nakupovat novou trvalou licenci nebo pro ty, kteří chtějí být více variabilní. Pronájem licencí je možný na dobu od 3 měsíců do 3 let. Velmi oblíbený je roční pronájem, který umožňuje revizi licencí případně úpravu jejich skladby každý rok. Pokud zákazník nemá v úmyslu cokoliv měnit, licence se automaticky prodlouží.

 • Akademická licence

  Spolupráce s vysokými školami a univerzitami je pro nás velmi důležitá, a proto se je snažíme podporovat, jak nejlépe dovedeme. Pravidelně jsme partnerem studentských konferencí a jiných akcí. Dodáváme také licence, které jsou určené pro výukové účely a primární výzkum. Pokud se chcete o akademickém programu dozvědět více, rádi Vám poradíme.

 • Bezplatná Trial zkušební verze

  V rámci předprodejní podpory nabízíme zákazníkům možnost vyzkoušet si námi nabízený software bezplatně po dobu až jednoho měsíce. Součástí testování může být také základní proškolení a seznámení se software, abyste se při testování mohli plně věnovat úlohám, které budete v software řešit.

Kontaktujte nás

Rádi vám poradíme, software představíme a pomůžeme s jeho nasazením

Ing. Marek Linhart

Sales Manager