Podívejte se, co přináší naše aktuality

Aktuality
Zavřít

Abaqus

Robustní a škálovatelný konečnoprvkový řešič, který je vhodný pro simulace lineární i nelineární odezvy soustavy. Mezi klíčové funkcionality patří komplexní materiálové modely, kontaktní úlohy, simulace porušení, simulace nárazu a komplexní spoje dílčích struktur. Je možné řešit nesvázanou i svázanou úlohu, např. sekvenční svázání teplo-struktura nebo plné svázání teplo-struktura.

Popis

Abaqus jako takový vznikl již v roce 1978-79, kdy byla vydána jeho první verze. Postupný vývojem vznikly dva řešiče: Abaqus Standard a Abaqus Explicit. Abaqus Standard, je konečnoprvkový řešič pro obecné použití tam, kde lze uplatnit implicitní integrační schéma (například Newton-Rapsonovu či Ricsovu metodu). Abaqus Explicit je specializovaný řešič pro rychlé vysoce nelineární děje. Explicit využívá postupnou časovou integraci po malých časových úsecích. Oba řešiče lze spustit paralelně na „shared memory“ i „distributed memory“ architektuře. Abaqus Standard dokáže velmi efektivně využít akceleraci pomocí grafické karty. Typické úlohy, řešené v explicitním řešiči jsou rychlé dynamické děje, jako například pádové zkoušky, nárazy nárazové zkoušky automobilů a letadel. Abaqus umožňuje snadné přepínání mezi různými řešiči: simulace například může začít explicitním stepem, pokračovat statikou a modální analýzou. Nebo po statickém kroku může následovat explicitní řešení konvergenčně složitého děje. Abaqus nabízí mnoho různých typů elementů pro různé úlohy, např. shelly, membrány, gasket elementy, trussy, kohezivní elementy…

Typické úlohy

Obecné, lineární i nelineární analýzy

 • statické a kvazi-statické napěťově-deformační analýzy,
 • viskoelastické a viskoplastické odezvy,
 • dynamické napěťově deformační analýzy,
 • analýzy přenosu tepla (přechodové a ustálené děje)
 • difúzní analýzy (přechodové a ustálené děje)
 • přímá cyklická analýza a nízko-cyklová únava
 • akustické analýzy

Lineární perturbační analýzy

 • předpověď tvarů ztráty stability
 • modální analýza
 • komplexní modální analýza
 • přechodové děje s využitím modální báze
 • ustálená odezva na harmonické buzení (přímý řešič i využití modální báze)
 • spektrální analýzy
 • odezva na náhodné buzení

Multifyzikální analýzy

 • termo-mechanické
 • termo-elektrické
 • termo-elektricko-mechanické
 • piezoelektrické
 • termo-difúzní
 • elektro-magnetismus (přechodové a ustálené děje)

Kosimulace

 • Abaqus – Abaqus, svázání implicitního a explicitního řešiče
 • Abaqus – ostatní, software 3. stran

 

Funkcionality

Materiálové definice

 • Elastické mechanické vlastnosti (Lineárně-elastický materiál, Orthotropní a anizotropní lineární elasticita, Elasticita porézních materiálů, Hypoelasticita, Hyperelasticita (včetně trvalé deformace), Anizotropní hyperelasticita, Elastomerové pěny, Mullins efekt, Viskoelasticita, Nelineární viskoelasticita, Hystereze)
 • Inelastické mechanické vlastnosti (isotropní a anisotropní kritéria porušení, isotropní, kinematické a ORNL plastické zpevňování, creep, Johnson-Cook plasticita, rozšířená Drucker-Prager plasticita, Mohr-Coulombova plasticita, plasticita pěn s porušením, beton)
 • Progresivní poškozování a porušení (Ductile, Shear, Forming limit diagram (FLD), Forming limit stress diagram (FLSD), Müschenborn-Sonne forming limit diagram (MSFLD), Hashin unidirectional composite)
 • Další vlastnosti (tlumení, tepelná vodivost, specifické a latentní teplo, ...)

HW akcelerace výpočtů

 • GPU
 • Cluster
 • Cloudové řešení

Robustní řešení

 • kosimulace
 • multi-fyzikální simulace
 • leader v automobilovém průmyslu

Stáhnout produktový list

Detailní PDF

Stáhnout

Ukázky

Varianty nákupu a licence

 • Nákup

  Pořízení trvalé licence je vhodné pro zákazníky, kteří hodlají software využívat v dlouhodobém horizontu. Cena licence se skládá z pořizovací ceny licence – investice, a roční maintenance, která umožňuje přístup k nejnovější verzi software a především technickou podporu od naší společnosti IDIADA. Takto pořízená licence je trvalá. Výhodou pořízení trvalé licence je i možnost zapojit se do rozvojových projektů EU, jako je například projekt POTENCIAL. V případě zájmu o čerpání dotací v rámci těchto projektů se na nás neváhejte obrátit.

 • Pronájem

  Pronájem licence je vhodný pro zákazníky, kteří potřebují vykrýt projektové špičky a nechtějí nakupovat novou trvalou licenci nebo pro ty, kteří chtějí být více variabilní. Pronájem licencí je možný na dobu od 3 měsíců do 3 let. Velmi oblíbený je roční pronájem, který umožňuje revizi licencí případně úpravu jejich skladby každý rok. Pokud zákazník nemá v úmyslu cokoliv měnit, licence se automaticky prodlouží.

 • Akademická licence

  Spolupráce s vysokými školami a univerzitami je pro nás velmi důležitá, a proto se je snažíme podporovat, jak nejlépe dovedeme. Pravidelně jsme partnerem studentských konferencí a jiných akcí. Dodáváme také licence, které jsou určené pro výukové účely a primární výzkum. Pokud se chcete o akademickém programu dozvědět více, rádi Vám poradíme.

 • Bezplatná Trial zkušební verze

  V rámci předprodejní podpory nabízíme zákazníkům možnost vyzkoušet si námi nabízený software bezplatně po dobu až jednoho měsíce. Součástí testování může být také základní proškolení a seznámení se software, abyste se při testování mohli plně věnovat úlohám, které budete v software řešit.

Kontaktujte nás

Rádi vám poradíme, software představíme a pomůžeme s jeho nasazením

Ing. Marek Linhart

Sales Manager