Podívejte se, co přináší naše aktuality

Aktuality
Zavřít

Xflow CFD

XFlow nabízí technologii na bázi částic (Lattice-Boltzmann) pro aplikace s vysokou věrností výpočetní dynamiky tekutin (CFD) jako součást portfolia SIMULIA Fluids Simulation.

Popis

XFlow je vyspělým řešičem na bázi Lattice Boltzmannovy metody pro výpočetní dynamiku tekutin (CFD). Svoji unikátnost prokazuje schopností modelovat vícefázové systémy i s pohybující se geometrií. XFlow umožňuje detailní simulace mazání, což vede k redukci fyzických testů a poskytuje kvantitativní předpovědi výsledků. Vynikající schopnosti zpracování a vizualizace výsledků činí z XFlow nepostradatelný nástroj pro inženýry zabývající se CFD aplikacemi.

Vlastnosti XFlow

 • Automatická generace mřížky a adaptivní meshing umožňují minimalizovat vstupy uživatele, čímž se snižuje čas a úsilí ve fázi pre-procesingu.
 • Díky diskretizačnímu přístupu XFlow a toleranci mřížky ke kvalitě vstupní geometrie není složitost povrchu limitujícím faktorem i přes to, že se přizpůsobuje pohyblivým částím modelu.
 • Interakce mezi tělesem a prouděním je možné řešit spojením s Abaqusem a/nebo Simpackem (ale podporované jsou i jiné řešiče).
 • Software XFlow poskytuje realistickou vizualizaci, která umožňuje získat hlubší vhled do toku a tepelného výkonu a usnadnit tak práci CAE inženýra.

Typické úlohy

 • Aerodynamika automobilů, letadel apod.
 • Mechanika letu (vztlak, vliv klapek, zatahování podvozku)
 • Návrh vyhřívání kabiny vozidla (proudění v uzavřeném prostoru)
 • Řešení mazání převodovky
 • Analýza volné hladiny (palivová nádrž apod.)
 • Šíření zvuku (odhlučení kabiny, šum)
 • interakce proudění a solidové struktury (FSI ve spojení s Abaqusem)

Přínosy XFlow CFD

 • proudění jednoho skupenského stavu
 • proudění na volné hladině
 • akustické analýzy
 • termální analýzy
 • přenos konjugovaného tepla v mezní vrstvě
 • radiační model Montecarlo
 • nenewtonovské proudění
 • proudění přes porézní objekty
 • Fluid-Structure Interaction (FSI) a Abaqusem, Simpackem a FMU
 • vibroakustické úlohy ve spojení s Wave6
 • dostupné na platformě 3DEXPERIENCE skrze roli XFlow Specialist

Užitečné odkazy

Příklady využití XFlow

Ukázky

Varianty nákupu a licence

 • Nákup

  Pořízení trvalé licence je vhodné pro zákazníky, kteří hodlají software využívat v dlouhodobém horizontu. Cena licence se skládá z pořizovací ceny licence – investice, a roční maintenance, která umožňuje přístup k nejnovější verzi software a především technickou podporu od naší společnosti IDIADA. Takto pořízená licence je trvalá. Výhodou pořízení trvalé licence je i možnost zapojit se do rozvojových projektů EU, jako je například projekt POTENCIAL. V případě zájmu o čerpání dotací v rámci těchto projektů se na nás neváhejte obrátit.

 • Pronájem

  Pronájem licence je vhodný pro zákazníky, kteří potřebují vykrýt projektové špičky a nechtějí nakupovat novou trvalou licenci nebo pro ty, kteří chtějí být více variabilní. Pronájem licencí je možný na dobu od 3 měsíců do 3 let. Velmi oblíbený je roční pronájem, který umožňuje revizi licencí případně úpravu jejich skladby každý rok. Pokud zákazník nemá v úmyslu cokoliv měnit, licence se automaticky prodlouží.

 • Akademická licence

  Spolupráce s vysokými školami a univerzitami je pro nás velmi důležitá, a proto se je snažíme podporovat, jak nejlépe dovedeme. Pravidelně jsme partnerem studentských konferencí a jiných akcí. Dodáváme také licence, které jsou určené pro výukové účely a primární výzkum. Pokud se chcete o akademickém programu dozvědět více, rádi Vám poradíme.

 • Bezplatná Trial zkušební verze

  V rámci předprodejní podpory nabízíme zákazníkům možnost vyzkoušet si námi nabízený software bezplatně po dobu až jednoho měsíce. Součástí testování může být také základní proškolení a seznámení se software, abyste se při testování mohli plně věnovat úlohám, které budete v software řešit.

Kontaktujte nás

Rádi vám poradíme, software představíme a pomůžeme s jeho nasazením

Ing. Marek Linhart

Sales Manager