Podívejte se, co přináší naše aktuality

Aktuality
Zavřít

Plastic Injection Engineer

Plastic Injection Engineer umožňuje uživatelům v jednotném prostředí platformy 3DEXPERIENCE simulovat vstřikování plastových dílů. Kromě vstřikování lze také predikovat například rozložení teploty ve formě, orientaci vláken ve výrobku, zkroucení dílu po vyjmutí z formy nebo optimalizovat parametry vstřikování.

Popis

Plastic Injection Engineer umožňuje uživatelům v jednotném prostředí platformy 3DEXPERIENCE simulovat vstřikování plastových dílů. Kromě vstřikování lze také predikovat například rozložení teploty ve formě, orientaci vláken ve výrobku, zkroucení dílu po vyjmutí z formy nebo optimalizovat parametry vstřikování. Díky roli Plastic Injection Engineer dokážete předpovědět, zda díl tak jak byl navržen bude možné bez problému vyrobit a jaké podmínky k tomu budou potřeba. Simulace vstřikování je také možné využít pro parametrické optimalizace výrobků nebo forem.

Typické úlohy:

 • Plánování tvaru a geometrie vstřikovací formy: Optimalizace designu vstřikovací formy pro minimalizaci deformací a vad v díle, stanovení optimálního umístění a počtu vstřikovacích otvorů, výpočet optimálních parametrů formy, jako je tlak uzavírání, teplota formy atd.
 • Proudění materiálu ve formě: Simulace toku plastu vstupujícího do formy a distribuce tlaku ve formě, hodnocení rizika tvorby vzduchových bublin a neplnění (short shots) v díle.
 • Chlazení a teplotní řízení: Stanovení optimálního systému chlazení pro rychlé a rovnoměrné ochlazování dílu, analýza tepelných deformací a napětí v nástroji během procesu vstřikování.
 • Změny materiálu a procesních parametrů: Hodnocení dopadu změn materiálu na proces vstřikování a kvalitu výsledného dílu, optimalizace procesních parametrů, jako je teplota vstřikování, rychlost vstřikování a tlak vstřikování.
 • Predikce vad v díle: Predikce vzniku vad, jako jsou vrásání, trhliny a deformace v dílu během procesu vstřikování.
 • Hodnocení vlivu vstřikování na mechanické vlastnosti: Simulace vlivu procesu vstřikování na mechanické vlastnosti dílu, jako je pevnost, pružnost a odolnost vůči únavě.

Funkcionality a klíčové přínosy:

 • Optimalizace designu vstřikovací formy: Simulace umožňují předvídat proudění plastu a distribuci tlaku v nástroji, což umožňuje optimalizovat design formy pro minimalizaci vad v díle a maximalizaci kvality výsledného výrobku.
 • Snížení výrobních nákladů: Identifikace a eliminace problémů v procesu vstřikování v raných fázích vývoje formy může výrazně snížit množství testování a úprav nástroje, což vede ke snížení výrobních nákladů.
 • Zkrácení vývojového cyklu: Simulace umožňují rychle testovat různé varianty designu formy a procesních parametrů bez nutnosti výroby fyzických prototypů, což zkracuje dobu vývoje nových produktů.
 • Zlepšení kvality výrobků: Identifikace potenciálních vad v díle a optimalizace procesních parametrů umožňuje dosáhnout vyšší kvality výrobků s menším rizikem vad a reklamací.
 • Snížení environmentálního dopadu: Optimalizace procesu vstřikování může vést k úspoře materiálu a energie, což přispívá k snížení environmentálního dopadu výroby plastových výrobků.

Ukázky

Varianty nákupu a licence

 • Nákup

  Pořízení trvalé licence je vhodné pro zákazníky, kteří hodlají software využívat v dlouhodobém horizontu. Cena licence se skládá z pořizovací ceny licence – investice, a roční maintenance, která umožňuje přístup k nejnovější verzi software a především technickou podporu od naší společnosti IDIADA. Takto pořízená licence je trvalá. Výhodou pořízení trvalé licence je i možnost zapojit se do rozvojových projektů EU, jako je například projekt POTENCIAL. V případě zájmu o čerpání dotací v rámci těchto projektů se na nás neváhejte obrátit.

 • Pronájem

  Pronájem licence je vhodný pro zákazníky, kteří potřebují vykrýt projektové špičky a nechtějí nakupovat novou trvalou licenci nebo pro ty, kteří chtějí být více variabilní. Pronájem licencí je možný na dobu od 3 měsíců do 3 let. Velmi oblíbený je roční pronájem, který umožňuje revizi licencí případně úpravu jejich skladby každý rok. Pokud zákazník nemá v úmyslu cokoliv měnit, licence se automaticky prodlouží.

 • Akademická licence

  Spolupráce s vysokými školami a univerzitami je pro nás velmi důležitá, a proto se je snažíme podporovat, jak nejlépe dovedeme. Pravidelně jsme partnerem studentských konferencí a jiných akcí. Dodáváme také licence, které jsou určené pro výukové účely a primární výzkum. Pokud se chcete o akademickém programu dozvědět více, rádi Vám poradíme.

 • Bezplatná Trial zkušební verze

  V rámci předprodejní podpory nabízíme zákazníkům možnost vyzkoušet si námi nabízený software bezplatně po dobu až jednoho měsíce. Součástí testování může být také základní proškolení a seznámení se software, abyste se při testování mohli plně věnovat úlohám, které budete v software řešit.

Kontaktujte nás

Rádi vám poradíme, software představíme a pomůžeme s jeho nasazením

Ing. Marek Linhart

Sales Manager