Podívejte se, co přináší naše aktuality

Aktuality
Zavřít

Structural Mechanics Engineer

Structural Mechanics Engineer otevírá dveře ke kompletní funkcionalitě Abaqusu na platformě 3DEXPERIENCE. Díky roli Structural Mechanics Engineer můžete simulovat implicitní i explicitní úlohy, provádět frekvenční simulace, termální simulace nebo simulovat akustiku. Samozřejmostí jsou i nástroje pro zjednodušení modelu, tvorbu sítě a vyhodnocení výsledků.

Popis

Structural Mechanics Engineer otevírá dveře ke kompletní funkcionalitě Abaqusu na platformě 3DEXPERIENCE. Díky roli Structural Mechanics Engineer můžete simulovat implicitní i explicitní úlohy, provádět frekvenční simulace, termální simulace nebo simulovat akustiku. Samozřejmostí jsou i nástroje pro zjednodušení modelu, tvorbu sítě a vyhodnocení výsledků. Integrace do platformy 3DEXPERIENCE zajišťuje, že vždy pracujete na aktuálních datech, CAD a FEM modely jsou aktivně propojeny a každá změna se okamžitě propíše do připraveného modelu. Díky tomu šetříte čas při tvorbě konečnoprvkového modelu a můžete se více zaměřit na nastavení simulace a její vyhodnocení.

Typické úlohy:

 • Analýza napětí a deformace materiálů pod různými zatíženími.
 • Predikce chování konstrukcí za různých podmínek (statická a dynamická zatížení, tepelné zatížení atd.).
 • Kontaktní úlohy (implicitní i explicitní).
 • Studium rozložení teploty v různých materiálech a konstrukcích.
 • Analýza tepelných toků v dílech.
 • Predikce tepelného chování za různých provozních podmínek.
 • Kalibrace materiálového modelu

Funkcionality a klíčové přínosy:

 • Rozsáhlé strukturální simulace: Komplexní strukturální simulace zahrnující statiku, implicitní a explicitní dynamiku, akustiku v široké škále průmyslových aplikací.
 • Komplexní hodnocení strukturální integrity: Strukturální analýzy různých typů produktů včetně statických a kvazi-statických analýz, analýz frekvencí, kolapsu, dynamiky, a dalších.
 • Analýzy tepelného chování: Tepelné analýzy nebo sekvenční tepelně-strukturální analýzy.
 • Analýzy multifyzikálních vlivů: Schopnost provádět spřažené multifysikální analýzy, včetně tepelně-elektrochemických simulací, které jsou užitečné zejména pro návrh baterií.
 • Pokročilé schopnosti modelování a síťování: Pokročilé možnosti modelování a síťování, včetně možnosti automatizovaného vytváření modelů, definice scénářů, vizualizace výsledků a generování zpráv.
 • Efektivní a automatizované vytváření simulačních modelů: Umí efektivně a automatizovaně vytvářet simulační modely přímo z dat designu, což snižuje čas potřebný k modelování.
 • Simulace na více jádrech: Obsahuje možnost spouštět simulace až na 8 jádrech bez nutnosti dalších investic.

Ukázky

Varianty nákupu a licence

 • Nákup

  Pořízení trvalé licence je vhodné pro zákazníky, kteří hodlají software využívat v dlouhodobém horizontu. Cena licence se skládá z pořizovací ceny licence – investice, a roční maintenance, která umožňuje přístup k nejnovější verzi software a především technickou podporu od naší společnosti IDIADA. Takto pořízená licence je trvalá. Výhodou pořízení trvalé licence je i možnost zapojit se do rozvojových projektů EU, jako je například projekt POTENCIAL. V případě zájmu o čerpání dotací v rámci těchto projektů se na nás neváhejte obrátit.

 • Pronájem

  Pronájem licence je vhodný pro zákazníky, kteří potřebují vykrýt projektové špičky a nechtějí nakupovat novou trvalou licenci nebo pro ty, kteří chtějí být více variabilní. Pronájem licencí je možný na dobu od 3 měsíců do 3 let. Velmi oblíbený je roční pronájem, který umožňuje revizi licencí případně úpravu jejich skladby každý rok. Pokud zákazník nemá v úmyslu cokoliv měnit, licence se automaticky prodlouží.

 • Akademická licence

  Spolupráce s vysokými školami a univerzitami je pro nás velmi důležitá, a proto se je snažíme podporovat, jak nejlépe dovedeme. Pravidelně jsme partnerem studentských konferencí a jiných akcí. Dodáváme také licence, které jsou určené pro výukové účely a primární výzkum. Pokud se chcete o akademickém programu dozvědět více, rádi Vám poradíme.

 • Bezplatná Trial zkušební verze

  V rámci předprodejní podpory nabízíme zákazníkům možnost vyzkoušet si námi nabízený software bezplatně po dobu až jednoho měsíce. Součástí testování může být také základní proškolení a seznámení se software, abyste se při testování mohli plně věnovat úlohám, které budete v software řešit.

Kontaktujte nás

Rádi vám poradíme, software představíme a pomůžeme s jeho nasazením

Ing. Marek Linhart

Sales Manager