Podívejte se, co přináší naše aktuality

Aktuality
Zavřít

COMTES FHT používá software od firmy Dassault Systèmes

Pro vývoj kovových materiálů, metalurgických technologií a testování materiálových vlastností používá firma COMTES FHT balík softwaru SIMULIA a 3DEXPERIENCE. Software využívá pro optimalizaci tvaru zkušebních těles a dalších součástí, které jsou poté fyzicky testovány v laboratoři. Pro simulaci 3D tisku a predikci tvaru a napjatosti ve vytisknutém dílu využívá firma COMTES platformu 3DEXPERIENCE.

COMTES FHT s.r.o.

COMTES FHT je soukromá výzkumná organizace, která se zabývá vývojem kovových materiálů, metalurgických technologií a testováním materiálových vlastností. COMTES FHT klade důraz na praktickou aplikaci výsledků výzkumu a vývoje a zakládá si na partnerství s průmyslovými firmami.

  1. Typické úlohy

    Převážná část úloh je z oblasti návrhu a vyhodnocení zkoušek materiálu. S použitím simulačního SW SIMULIA řešíme a optimalizujeme tvary zkušebních těles a částí součástí, které se budou zkoušet v našich laboratořích. Cílem je dosažení požadovaných výsledků, jako je požadované rozložení a napětí a deformace, iniciace poškození pro širokou škálu materiálů z různých oblastí průmyslu od automobilového po jaderné strojírenství.

  2. Používané software z portfolia SIMULIA

    V současnosti využíváme z portfolia SIMULIA  ABAQUS STANDARD i EXPLICIT, ISIGHT , TOSCA a nově pro řešení úloh spojených s 3D tiskem i 3DEXPERIENCE.

  3. Přínosy simulací pro naši společnost

    Jedná se zejména o zkrácení vývojového cyklu nových testovacích zařízení pro návrh zkoušek materiálu vycházející z požadavků norem a stavu poznání.

Proč spolupracovat s IDIADA CZ

Společnost IDIADA má široké portfolio technických znalostí s řešením praktických úloh z oblasti mechaniky kontinua, které prakticky využívá při technické podpoře produktů SIMULIA.

Ing. Antonín Prantl, CSc., Vedoucí oddělení počítačového modelování