Podívejte se, co přináší naše aktuality

Aktuality
Zavřít

Vývoj optomechanických přístrojů v Meopta optika s.r.o

Společnost Meopta – optika, s.r.o. (dále jako „Meopta“) je tradiční český výrobce opto-mechanických přístrojů. Od svého založení v roce 1933 se firma specializuje na high-end produkty a řadí se mezi špičky v oboru celosvětově. Postupně se firma zaměřila, krom sportovních a vojenských aplikací, také na oblast industriálních aplikací. Tato progresivní oblast pokrývá široké portfolio výrobků. Patří sem medicínské aplikace, digitální projekce, aplikace v polovodičovém průmyslu a v neposlední řadě také progresivní oblast výroby display-ů.

Typické úlohy

Mezi typické úlohy patří projekty, které firma Meopta pokrývá od samotného začátku, prvotního nápadu zákazníka, až po sériovou výrobu. Jedinečnost firmy je ve vlastní vývojové základně, výrobě, montáži, širokých možnostem testování a dlouholeté zkušenosti na poli opto-mechanických sestav. V moderním světě je toto stále více ojedinělá schopnost a zákazníci si to dobře uvědomují.

  1. Přínosy simulací pro naši společnost

    Hlavní přínos, které jsme mohli pozorovat po implementaci software Abaqus, byla schopnost predikce chování finálního přístroje ještě před vznikem reálného kusu. Toto se ukazuje jako nejklíčovější parametr stále a osvojení si této oblasti nám dává značnou konkurenční výhodu. Mezi neocenitelné přínosy patří samozřejmě enormní rozšíření možností návrhu výrobku, které jsme díky simulačním možnostem získali. Z obecného pohledu pak došlo ke zkrácení vývojového cyklu výrobku a snížení nákladů na testování.

Proč spolupracovat s IDIADA CZ

Vstřícný a vysoce odborný přístup, neustálá ochota vyhovět a pozitivní vztah k řešené problematice.

Ing. Jiří Vlk, R&D director