Podívejte se, co přináší naše aktuality

Aktuality
Zavřít

Multidisciplinary Optimization Engineer

Multidisciplinary Optimization Engineer je role na platformě 3DEXPERIENCE zaměřená na parametrickou optimalizaci návrhů produktů v různých průmyslových odvětvích. Pomocí sofistikovaných simulačních nástrojů a technik optimalizace Multidisciplinary Optimization Engineer analyzuje a vylepšuje produkty z hlediska výkonu, životnosti, spolehlivosti a nákladů.

Popis

Multidisciplinary Optimization Engineer je role na platformě 3DEXPERIENCE zaměřená na parametrickou optimalizaci návrhů produktů v různých průmyslových odvětvích. Inženýři často nemají komplexní informace o tom, jak splnit rozsáhlé množství protichůdných požadavků na návrh, které jsou často spravovány napříč různými týmy s množstvím nástrojů. Ať už se jedná o zlepšení výkonu dílu nebo složitého multidisciplinárního systému, správná rozhodnutí v raných fázích procesu mají přímý dopad na úspěch návrhu a jeho náklady. Uživatelé role Multidisciplinary Optimization Engineer mohou využít parametrické a citlivostní studie k porozumění a identifikaci neočekávaného chování nebo efektů na svůj návrh prostřednictvím variace vstupů.

Typické úlohy:

 • Návrh a optimalizace parametrů: Umožňuje inženýrům definovat parametry dílu, které mohou ovlivňovat jeho vlastnosti, a provádět optimalizaci těchto parametrů za účelem dosažení požadovaných cílů, jako je například snížení hmotnosti, zvýšení pevnosti, nebo optimalizace tepelné vodivosti.
 • Citlivostní analýza: Multidisciplinary Optimization Engineer umožňuje provádět analýzu citlivosti parametrů, což pomáhá identifikovat klíčové faktory ovlivňující výkon dílu nebo systému.
 • Optimalizace výkonu: Pomocí algoritmů pro optimalizaci můžete najít nejlepší kombinaci parametrů pro maximalizaci výkonu dílu nebo systému v souladu s definovanými cíli a omezeními.
 • Designové smyčky: Navrhujte v příjemném grafickém prostředí smyčky, kde jsou provedeny opakované optimalizační kroky na základě výsledků a aktualizace parametrů.
 • Vizualizace výsledků: Poskytuje uživatelům nástroje pro vizualizaci výsledků optimalizace, což umožňuje lépe porozumět vlivu změn parametrů na vlastnosti dílu a provádět porovnání různých variant návrhu. 

Funkcionality a klíčové přínosy:

 • Přístup k široké škále simulačních nástrojů: Multidisciplinary Optimization Engineer má k dispozici komplexní portfolio simulačních nástrojů Dassault Systèmes pro analýzu dynamiky, termodynamiky, aerodynamiky, strukturální mechaniky a dalších oblastí.
 • Pokročilé algoritmy optimalizace: Multidisciplinary Optimization Engineer využívá robustní optimalizační algoritmy pro dosažení optimálních řešení v komplexních úlohách.
 • Intuitivní uživatelské prostředí: Platforma 3DEXPERIENCE umožňuje intuitivní a efektivní práci s nástroji pro optimalizaci a simulaci.
 • Zvýšení efektivity vývoje: Multidisciplinary Optimization Engineer pomáhá zkrátit dobu vývoje produktů a optimalizovat náklady na prototypování a testování.
 • Zlepšení výkonu a spolehlivosti produktů: Optimalizace návrhů produktů vede k jejich vyššímu výkonu, spolehlivosti a životnosti.
 • Snížení dopadu na životní prostředí: Optimalizace produktů může vést k menší spotřebě energie a materiálů a k celkově nižšímu dopadu na životní prostředí.

Ukázky

Varianty nákupu a licence

 • Nákup

  Pořízení trvalé licence je vhodné pro zákazníky, kteří hodlají software využívat v dlouhodobém horizontu. Cena licence se skládá z pořizovací ceny licence – investice, a roční maintenance, která umožňuje přístup k nejnovější verzi software a především technickou podporu od naší společnosti IDIADA. Takto pořízená licence je trvalá. Výhodou pořízení trvalé licence je i možnost zapojit se do rozvojových projektů EU, jako je například projekt POTENCIAL. V případě zájmu o čerpání dotací v rámci těchto projektů se na nás neváhejte obrátit.

 • Pronájem

  Pronájem licence je vhodný pro zákazníky, kteří potřebují vykrýt projektové špičky a nechtějí nakupovat novou trvalou licenci nebo pro ty, kteří chtějí být více variabilní. Pronájem licencí je možný na dobu od 3 měsíců do 3 let. Velmi oblíbený je roční pronájem, který umožňuje revizi licencí případně úpravu jejich skladby každý rok. Pokud zákazník nemá v úmyslu cokoliv měnit, licence se automaticky prodlouží.

 • Akademická licence

  Spolupráce s vysokými školami a univerzitami je pro nás velmi důležitá, a proto se je snažíme podporovat, jak nejlépe dovedeme. Pravidelně jsme partnerem studentských konferencí a jiných akcí. Dodáváme také licence, které jsou určené pro výukové účely a primární výzkum. Pokud se chcete o akademickém programu dozvědět více, rádi Vám poradíme.

 • Bezplatná Trial zkušební verze

  V rámci předprodejní podpory nabízíme zákazníkům možnost vyzkoušet si námi nabízený software bezplatně po dobu až jednoho měsíce. Součástí testování může být také základní proškolení a seznámení se software, abyste se při testování mohli plně věnovat úlohám, které budete v software řešit.

Kontaktujte nás

Rádi vám poradíme, software představíme a pomůžeme s jeho nasazením

Ing. Marek Linhart

Sales Manager