Video Akcelerace v CST Studio Suite

Připravili jsme pro Vás video s ukázkou možností akcelerace výpočtů pomocí GPU u simulací vysokofrekvenčního elektromagnetického pole v nástroji SIMULIA CST Studio Suite. Jako příklad je použita sestava parabolické antény s ozařovačem řešená v časové oblasti.